کدام راه مقابله با خودروهای آلاینده اولویت دارد؟
کدام راه مقابله با خودروهای آلاینده اولویت دارد؟

 اگر اين عدد را بر ۸۰ميليون ايراني تقسيم كنيم به ۳۵ميليون جمعيت شهرهايي مي‌رسيم كه در ۶ ماه نخست سال ريزگرد دارند و۶ ماه دوم سال دود.۸۰درصد اين آلودگي هوا ناشي از اگزوز خودروهايي است كه در معابر تردد مي‌كنند. از طرفي ۴۵درصد آلودگي هواي تهران را خودروهاي كاربراتوري و فرسوده ايجاد مي‌كنند؛

خودروهايي كه ۴۰۰هزار دستگاه بيشتر نيستند اما هر كدامشان در هر كيلومتر ۴۰گرم گازهاي آلاينده توليد مي‌كنند.‌ يك پيكان كاربراتوري ۱۴برابر يك پيكان انژكتوري براي سلامت مردم خطر دارد. اين خودروها بايد به سرعت از كلانشهرها خارج شوند. شما مي‌توانيد با شركت درنظرسنجي همشهري راه‌حل پيشنهادي خود براي كنترل آلودگي هوا را ارائه كنيد.


You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *