ورود شورا به موضوع واگذاری رایگان املاک به خیریه‌ها
ورود شورا به موضوع واگذاری رایگان املاک به خیریه‌ها

طرح نخست كه از سوي كميسيون نظارت و حقوقي ارائه شد به الزام شهرداري تهران به ساماندهي واگذاري حق بهره‌برداري املاك و اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات عمومي غيردولتي اختصاص داشت. علي اعطا كه به‌منظور توضيح درباره اين طرح پشت تريبون قرار گرفته بود از اعضاي شوراي شهر خواست تا به‌منظور انضباط، شفافيت و سلامت شهرداري كه از اولويت‌هاي شوراي شهر تهران در دور پنجم است، به اين طرح رأي دهند. ديروز علي اعطا در توضيح طرح الزام شهرداري تهران به ساماندهي واگذاري حق بهره‌برداري املاك و اراضي اموال غيرمنقول شهرداري گفت: براساس تبصره يك ماده۸ قانون مصوب سال ۱۳۲۲ شهرداري مكلف است در حد قوانين و مقررات در تهيه وسايل ساختمان مدارس طبق آيين‌نامه با وزارت فرهنگ تشريك مساعي كند.

ازطرفي براساس بند۶ ذيل ماده۵۵ قانون شهرداري‌ها دراجراي اين تبصره توضيحاتي مي‌دهد مبني بر اينكه با تصويب انجمن شهر اراضي و ابنيه شهرداري با حفظ حق مالكيت به‌منظور ساخت وساز و بهره‌برداري دراختيار نهادهاي غيردولتي و عام‌المنفعه قرار گيرد. اين در حالي است كه به گفته اعطا، در سال‌هاي گذشته طبق مصوبه ساماندهي شركت و سازمان‌هاي متعلق به شهرداري، تهيه و تصويب كليه آيين‌نامه‌هاي سازمان‌ها و شركت‌ها به هيأت مديره آنها تفويض شد كه برهمين اساس نيز سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران در ارديبهشت سال۹۰ اقدام به تصويب آيين‌نامه مالي و معاملاتي مي‌كند كه براساس آن تمامي واگذاري‌ها بدون اطلاع شوراي شهر انجام مي‌شود كه اين خلاف نص صريح قانوني است كه پيش‌تر به آن اشاره شد. ازنظر اعطا، براساس اساسنامه سازمان‌ها صرفا مجاز هستند املاك تحت اختيار خود را براساس آيين‌نامه داخلي مصوب واگذار كنند كه سازمان املاك هم از آن مستثني نيست درحالي‌كه سازمان املاك اقدام به واگذاري ساير املاك مربوط به شهرداري بدون مجوز شورا كرده است.

روز گذشته محسن هاشمي رئيس شوراي شهرتهران، ري و تجريش نيز درتوضيح طرح الزام شهرداري تهران به ساماندهي واگذاري حق بهره‌برداري املاك و اراضي اموال غيرمنقول شهرداري گفت: در گذشته‌هاي دور براساس اين ماده قانوني كه اشاره شد شهرداري اگر مي‌خواست اموال شهرداري را مجاني يا كمتر از ارزش واقعي‌اش واگذار كند. روش اين بود كه از شورا يا انجمن شهر وقت و اجازه بگيرد اما مسئله اين است كه در سال‌هاي اخير تعداد زيادي از املاك و امكانات بدون اجازه واگذار شده يا اينكه اين اموال و امكانات هم‌اكنون دراختيار جاهايي قرار دارند كه ديگر از اهداف اوليه‌شان فاصله گرفته‌اند به همين دليل اين واگذاري‌ها بايد ساماندهي شود.

سميع‌الله حسيني مكارم، معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران نيز طي سخناني در جريان بررسي طرح الزام شهرداري تهران به ساماندهي و واگذاري حق بهره‌برداري املاك، اراضي و اموال غيرمنقول به بند۶ماده ۵قانون شهرداري‌ها اشاره كرد و گفت: واگذاري براي بهره‌برداري با اجازه انجمن شهر بوده است، اما از سال۱۳۸۶ اساسنامه سازمان‌ها و شركت‌ها مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و اجازه داده مي‌شود كه در آيين‌نامه مالي و معاملاتي شركت‌ها و سازمان‌ها بتوانند براساس منويات واهداف و ماموريت‌هاي شهرداري آيين‌نامه را تدوين كنند و واگذاري براي بهره‌برداري داشته باشند.

وي با گلايه بابت اينكه چرا كميسيون نظارت و حقوقي هنگام بررسي اين طرح از نمايندگان شهرداري براي حضور در جلسات كميسيون دعوت نكرد، گفت: به‌دليل حساسيت و گستردگي كار درخواست دارم كه موضوع مجدد براي بررسي بيشتر به كميسيون و با حضور نماينده شهرداري برگردد. به گزارش همشهري اين پيشنهاد از سوي اكثريت اعضاي شوراي شهر با مخالفت مواجه شد و رأي نياورد اما اصل طرح با رأي موافق اعضاي شوراي شهرتهران به تصويب رسيد. منتهي در مورد جزئيات و ماده واحده‌هاي اين طرح قرارشد هفته آينده بحث شود.

  • تبديل دوفوريت لايحه شهرداري به يك فوريت

يكي ديگر از مباحث مطروحه ديروز بررسي لايحه دوفوريتي شهرداري درمورد اصلاحيه بند يك مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران بود كه اعضا بعد از بحث بسيار به دوفوريتي آن رأي ندادند و قرار شد به‌صورت يك فوريتي بررسي شود.

در توضيح اين لايحه قائم‌مقام معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراها در جلسه حاضر شد و گفت: دوفوريتي بودن اين طرح به‌دليل مشكلاتي است كه خزانه شهرداري با آن مواجه است. ما دراين لايحه بخشي را الحاق كرديم كه براساس آن صاحبان واحدهاي تجاري و اداري كه براساس ضوابط ومقررات اقدام به تثبيت واحدهاي تجاري و اداري مي‌كنند درصورتي كه نسبت به پرداخت بدهي خود به‌صورت نقدي به‌حساب خزانه شهرداري اقدام كنند نسبت به وجه واريزي در اين دوره مشمول ۳۵درصد پاداش وجايزه خوش حسابي مي‌شوند. جايزه مزبور نسبت به وجوه واريزي طي دوره‌هاي زماني ابتداي بهمن سال ۹۶ تا آخر فروردين ۹۷معادل ۳۰درصد محاسبه و اعمال مي‌شود.

  • رسانه ملي با مديريت جديد شهرتهران همراه باشد

در ابتداي جلسه روز گذشته محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران، ري و تجريش بابت سوءتفاهمي كه هفته گذشته از سخنان وي درميان رسانه‌ها ايجاد شده بود، عذرخواست و گفت‌: من با خبرنگاران قهر نكرده‌ام و تأكيد دارم كه علاقه همه اعضاي شوراي شهر پنجم به همگامي با اصحاب رسانه و شفافيت دراطلاع‌رساني است.

وي اما درعين حال از علاقه‌مندي اعضاي شوراي شهر پنجم براي افزايش اعتماد مردم به رسانه ملي سخن گفت و افزود: نمايندگان مردم در ساختمان بهشت علاقه دارند كه اعتماد مردم به رسانه ملي بيش از پيش باشد. اعضاي شورا همگي هم مايل به همگامي با رسانه‌ها هستند و هم تمايل دارند اعتبار رسانه ملي روزافزون شود.

وي از رسانه ملي خواست همانند ۱۴سال گذشته كه رويكرد صداوسيما نسبت به عملكرد مديريت شهري تهران مثبت بوده و مسائل شهر را با علاقه از مسئولان پيگيري مي‌كردند دراين دوره نيز همان فرصت‌ها را به تيم جديد مديريت شهري‌بدهند.

  • تذكرات اعضاي شوراي شهر تهران در دوازدهمين جلسه

مجيد فراهاني، برنامه وبودجه : يك هشتم جمعيت كلانشهرتهران را كودكان تشكيل مي‌دهند. از ۱۰سال پيش شهرتهران به‌عنوان شهردوستدار كودك از سوي صندوق يونيسف معرفي شد. طرح مفصلي درسال ۸۸به همين مناسبت تصويب شد كه استاندارد‌سازي‌ فضاهاي عمومي، مسائل فرهنگي، بهداشتي و… را درنظر گرفته بود اما متأسفانه اين مصوبه اجرايي نشد واتفاقات ناگوار اخير ازجمله ماجراي مرگ بنيتا و فاطمه يا برخورد با كودكان كار نشان مي‌دهد كه متأسفانه شهرداري به تعهدات خود دراين مصوبه عمل نكرده ضمن اينكه بنا بود هر ۶ ماه يك گزارش كار به شورا دراين باره ارائه شود كه آن نيز نشده ونشان مي‌دهد كه مصوبه شهر دوستدار كودك معطل مانده ا ست.

سيد حسن رسولي، برنامه وبودجه : ديروز در بلوار كشاورز شاهد تجمع تعدادي از شهروندان در اعتراض به مؤسسه مالي و اعتباري كاسپين بوديم. خواسته آنها اين است كه وزير دادگستري و رئيس‌كل آن احكام مربوطه را صادر كنند.

احمد مسجد جامعي، فرهنگي و اجتماعي:  با توجه به نزديك بودن روز حافظ بهانه خوبي فراهم شده تا برنامه‌هاي ويژه‌اي متناسب با اين روزدر خيابان حافظ برگزار شود. به همين مناسبت سازمان زيبا‌سازي‌ مي‌تواند طرحي را ارائه كند. همچنين خوب است شهرداري تهران به تعهداتي كه درقبال آتليه عكاسي تهامي دارد عمل كند زيرا اين عكاسي با ۹۰سال عمر ۲۰سال كمتر از تاريخ بلديه شهرتهران قدمت دارد و خوب است شهرداري شرايط ادامه كار اين عكاسي را فراهم كند.

آرش حسيني ميلان، سلامت و محيط‌زيست : ما مصوبه برنامه جامع كاهش و كنترل آلودگي هوا را داريم، ۱۰وزارتخانه وظايفشان مشخص شده و برنامه زمانبندي يكساله براي انجام وظايفشان ارائه شده كه البته به پايان رسيده مثل معاينه فني، نوسازي خودروهاي فرسوده، استاندارد‌سازي‌ موتورهاي ديزلي و… ا ما متأسفانه گزارش دقيق و جامعي كه قرار بود هر ۶‌ماه ارائه شود را نداريم. خوب است دعوت شود از دستگاه‌هاي متولي كه بيايندو گزارشي از روند پيشرفت تلاش هايشان ارائه دهند.

زهرا صدراعظم نوري، سلامت و محيط‌زيست (رئيس) : تشكر از اقدام بسيار ارزشمند شهرداري تهران درامضاي توافقنامه با سازمان محيط‌زيست كه با وجود همه محدوديت‌هاي اعتباري كه دارند اما مسئوليت و هزينه‌هاي نگهداري و ساماندهي وضعيت پارك اكولوژيك پرديسان كه ريه تنفسي شهر تهران به شمار مي‌رود را قبول كردند واميدواريم گونه‌هاي گياهي ارزشمند آن حفظ شود. تأكيد مي‌كنم كه شهرداري نگاه غيربومي و پيمانكاري كه منجر به صرف هزينه‌ها و مصرف زياد آب مي‌شود را به اين پارك نداشته باشد.

محسن هاشمي، رئيس شورا : در واكنش به اظهارات نوري: البته از ۲۰سال پيش يعني از زمان دولت سازندگي موضوع واگذاري مديريت پارك پرديسان به شهرداري تهران مطرح بود اما درتمام اين سال‌ها سازمان محيط‌زيست از انجام اين مهم امتناع كرد بنابراين جا دارد از آقايان عيسي كلانتري و نجفي تشكر ويژه‌اي صورت گيرد.

افشين حبيب زاده، عمران و حمل ونقل : درسال ۸۴طرحي درشوراي شهر به تصويب رسيد مبني بر الزام شهرداري تهران به تهيه واجراي دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگي، اجتماعي، رفاهي، بهداشتي، ورزشي و… براي كاركنان شهرداري. ما هيچ اطلاعي از متن اين دستورالعمل وعملكرد ۱۲ساله آن نداريم، واگذاري زمين، واحدهاي مسكوني به برخي اشخاص وتعاوني‌ها در دوره گذشته درقالب همين دستورالعمل بود به‌منظور جلوگيري از بروز مسائل مشابه بايد گزارش عملكردي دراين‌باره ارائه شود.

حجت نظري، فرهنگي واجتماعي : از شهردار تهران بابت انتخاب يكي از برادران اهل تسنن به‌عنوان مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو تشكر مي‌كنم. درضمن برخي اتوبوس‌ها برچسب‌هاي تبليغاتي‌شان به‌گونه‌اي است كه جلوي ديد مسافران رامي گيرد و اتوبوس را به زنداني متحرك براي آنها تبديل كرده كه بايد به آن رسيدگي شود.

شهربانو اماني، عمران وحمل ونقل : خط ۷ متروي تهران كه عميق‌ترين خط متروي تهران است، از لحاظ ايمني وضعيت خوبي ندارد.زماني كه بنا بود اين خط افتتاح شود بسياري از كارشناسان معتقد بودند اين خط نواقصي دارد كه بايد برطرف شود به‌دليل همين نواقص در اين محدوده‌ها راهبران قطار مجبورند به‌منظور جلوگيري از وقوع سانحه سرعت قطار را تا حدود ۱۵كيلومتر بر ساعت كاهش دهند. . مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو براي اداي توضيحات دراين باره به شوراي شهر بيايد.

زهرا نژادبهرام، معماري وشهرسازي : متاسفانه روند مجسه دزدي ادامه دارد. در روز جهاني كودك مجسمه كودك در ضلع شمالي ميدان ونك ربوده شد. اين پديده ربايش مجسمه‌ها بايد با دقت از سوي مسئولان دنبال شود. همچنين بابت توزيع كيسه‌هاي پارچه‌اي به جاي كيسه‌هاي نايلوني از شهرداري تهران تشكر مي‌كنم.

محمد عليخاني، عمران و حمل ونقل (رئيس) : این روزها با اعتراضات برخی شهروندان نسبت به ادامه ساخت و ساز در فضاهای سبز شهر تهران مواجه هستیم. ساخت و ساز در بوستان خیابان پاسداران و فضای سبز مقابل برج دوما بعد از پل پارک‌وی به سمت بزرگراه مدرس نرسیده به خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) از جمله این موارد است. قرار نیست تخلفاتی که در مدیریت قبلی شهر صورت گرفته، ادامه یابد. ضرورت دارد شهرداری تهران از ادامه اینگونه ساخت و سازها جلوگیری كند.


You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *